Pismo techniczne -  PN-EN ISO 3098 (PN-80/N-01606)

Pismo techniczne stosowane jest do opisywania rysunków technicznych (projektów). Parametry pisma technicznego, takie jak: kształt znaków, wielkość pisma, odstępy między znakami, nachylenie pisma, grubość linii są znormalizowane. Rozróżnia się pismo techniczne pochyłe i proste. Pisma techniczne mogą być wykonywane według normy polskiej lub innego kraju. W piśmie technicznym nie występują wiązania międzyliterowe.

Pismo techniczne stosuje się do opisywania rysunków technicznych
Rozróżniamy rodzaje pisma :
- PISMO TYPU A [d=(h/14)]
- PISMO TYPU B [d=(h/10)]
d - grubość linii pisma
h - wysokość pisma
Rozróżnia się wysokość pisma:
1,3 mm, 1,8 mm, 2,5mm, 3.5mm 5,0 mm, 7,0 mm, 10 mm, 14 mm,20 mm